Vừa qua, ngày 31/01/2013 Công đoàn công ty TNHH Thiết Lập đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động tại Hội trường lớn của Công ty.

Sau 1 năm hoạt động, đây là dịp đánh giá lại hiệu quả công việc cũng như các khó khăn của toàn thể anh chị em công nhân viên. Từ đó, Ban lãnh đạo Công ty và Công đoàn kịp thời có những chỉ đạo, góp ý, đồng thời đưa ra biện pháp giải quyết khó khăn khúc mắc của công nhân viên.

Hội nghị người lao động năm 2013

Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, anh chị em công nhân viên luôn tích cực, mạnh dạn trao đổi ý kiến, đồng thời đưa ra các đóng góp thiết thực; góp phần cải thiện môi trường lao động.

Ban Lãnh Đạo Công ty cùng đại diện BCH Công đoàn đã ghi nhận các ý kiến đóng góp; cam kết xem xét và có hướng khắc phục các khó khăn còn tồn tại. Đánh giá năm 2013 và năm 2014 tiếp theo là những năm vô cùng khó khăn do nền kinh tế biến động, Ban Giám Đốc kêu gọi toàn thể anh chị em đồng lòng, cùng nhau chung tay vượt qua thử thách.

Kết thúc Hội nghị, tập thể công nhân viên Công ty TNHH Thiết Lập đều quyết tâm cùng nhau phấn đấu đạt hiệu quả công việc một cách tốt nhất.