Ngày 06/10/2013, nhằm hưởng ứng Kế hoạch số 176/KH-CĐCKCN về việc tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và cấp trên cơ sở năm 2013; cùng với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho công nhân viên; CĐCS Công ty TNHH Thiết Lập đã tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2013 cho toàn thể các anh chị em công nhân viên trong Công ty.

Đội dự thi của bộ phận Cơ điện trả lời câu hỏi.

Hội thi thu hút hơn 40 cán bộ – công nhân viên của cả khối văn phòng và khối sản xuất tham gia được chia thành 10 đội. Nội dung chủ yếu đề cập đến các vấn đề an toàn trong quá trình lao động sản xuất, cùng với đó là các tình huống được đặt ra nhằm thử thách khả năng vận dụng các hướng dẫn trên lý thuyết vào môi trường thực tế.

 

Trong suốt Hội thi, khối sản xuất chiếm khá nhiều ưu thế do đã có các kiến thức thực nghiệm, thể hiện được khả năng xử lý tình huống linh hoạt, đồng thời được bổ sung thêm khá nhiều kiến thức liên quan đến các quy định trong an toàn lao động. Từ đó, anh chị em công nhân viên nhận thức được sâu sắc hơn, bổ sung và mở rộng hơn cách ứng biến với các tình huống phát sinh.

Đội dự thi của phòng Kế hoạch.

Tổng kết Hội thi, đội dự thi số 8 của bộ phận Sản xuất đạt giải nhất, đội dự thi phòng Kế hoạch đạt giải nhì và giải ba thuộc về đội dự thi bộ phận Cơ điện; bên cạnh đó các đội bộ phận Kho, phòng QC… cũng đạt được giải khuyến khích cho phần thi của đội mình.

 

Hội thi là một dịp để toàn thể công nhân viên hiểu biết thêm về công tác An toàn vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để làm tốt nhiệm vụ của một An toàn vệ sinh viên, nhằm mục tiêu “ An toàn cho con người và tài sản trong quá trình sản xuất” góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 và các năm tiếp theo.