Nhập khẩu lúa mì tăng cả lượng và trị giá

Nhập khẩu lúa mì tăng cả lượng và trị giá

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2014 đạt 839.992 tấn, trị giá 269.152.333, tăng 36,37 về lượng và tăng 19,01 về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong 5 tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ 5 thị trường là Ôxtraylia, Hoa Kỳ, Canađa, Ấn Độ và Áo, trong đó Ôxtraylia là thị trường lớn nhất cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 703.914 tấn, trị giá 225.947.623, tăng 40,47 về lượng và tăng 23,33 về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 84 tổng trị giá nhập khẩu.

 

Nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ tăng 41,07 về lượng và tăng 23,16 về trị giá; nhập khẩu từ Ấn Độ tăng rất mạnh, tăng 605,52 về lượng và tăng 561,07 về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong năm nay có thêm 1 thị trường mới cung cấp lúa mì cho Việt Nam là Áo, với 1.900 tấn, trị giá 560.500 USD.

 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, trữ lượng lúa mỳ tính đến cuối tháng 5/2014 đạt 188,6 triệu tấn. Ai Cập hiện là nước nhập khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới.

Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu lúa mì 5 tháng đầu năm 2014

 
Thị trường
5Tháng/2013
 5Tháng/2014
 Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước ()
 
Lượng
Trị giá (USD)
Lượng
Trị giá (USD)
 Lượng
Trị giá 
Tổng
615.952
226.158.602
839.992
269.152.333
36,37
19,01
Ôxtrâylia
501.115
183.203.159
703.914
225.947.623
40,47
23,33
Hoa Kỳ
53.751
20.118.866
75.825
24.778.265
41,07
23,16
Ấn Độ
3.134
1.027.645
22.111
6.793.433
605,52
561,07

Canađa

48.318
18.634.649
10.500
3.634.515
-78,27
-80,5
Áo
 
 
1.900
560.500
 
 
 
T.Nga
 
Nguồn: Vinanet