IGC dự báo, sản lượng ngũ cốc niên vụ 2016/17 sẽ đạt 2,006 tỉ tấn, tăng 9 triệu tấn so với dự báo trước đó.
Cung vượt cầu, dự trữ cuối vụ sẽ đạt mức cao kỷ lục 472 triệu tấn.
Vụ thu hoạch ngô tăng cao
“Trong khi điều kiện cây trồng không đạt mức lý tưởng, triển vọng ngũ cốc niên vụ 2016-17 vẫn duy trì tương đối tốt và sản lượng toàn cầu được dự kiến sẽ tăng nhẹ so với năm trước”, IGC cho biết.
Gia tăng dự báo lúa mì
IGC tăng dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2016/17 thêm 4 triệu tấn, lên 717 triệu tấn, do triển vọng tại EU và Nga được cải thiện.
Dự trữ lúa mì cuối niên vụ tăng lên 218 triệu tấn.
Và triển vọng đối với vụ thu hoạch ngô toàn cầu tăng 5 triệu tấn, lên 998 triệu tấn, trong khi tiêu thụ cắt giảm 5 triệu tấn.
Thị trường hạt có dầu thắt chặt hơn
Tuy nhiên thị trường hạt có dầu sẽ thắt chặt hơn, IGC cho biết, do dự báo sản lượng đậu tương sẽ giảm 1 triệu tấn.
Sản lượng đậu tương niên vụ 2016/17 dự báo thay đổi chút ít so với năm ngoái, nhưng tiêu thụ sẽ tăng, dự trữ có thể giảm xuống mức thấp nhất 3 năm, xuống còn 31,7 triệu tấn.
 
Nguồn: Vinanet - VITIC/Reuters