Nhằm hưởng ứng kế hoạch số 159/KH-BQL về việc tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ PCCC năm 2014, đồng thời nâng cao nhận thức cho NLĐ trong công tác PCCC, sáng ngày 30/09/2014 công ty TNHH Thiết Lập đã cử đại diện tham dự Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ PCCC 2014 và đạt thành tích xuất sắc

 

Nhằm hưởng ứng Kế hoạch số 176/KH-CĐCKCN về việc tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và cấp trên cơ sở năm 2013;CĐCS Công ty TNHH Thiết Lập đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2013 cho toàn thể các anh chị em công nhân viên trong Công ty.

 

Công ty TNHH Thiết Lập tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2013