Tổ chức FAO tăng mức dự báo về thương mại lúa mì mùa vụ 2013/14 thêm 1 triệu tấn kể từ tháng 10 lên 142 triệu tấn, tăng 1,9 (tương đương 2,7 triệu tấn) so với mùa vụ 2012/13 nhưng vẫn thấp hơn 4...

 

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm bột mì, được thành lập từ năm 2005 với tổng diện tích 64.000 m2....

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9