Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Thiết Lập cần tuyển vị trí sau:

 

Do nhu cầu phát triển, Công ty TNHH Thiết Lập thông báo tuyển dụng một số vị trí như sau:

 

Thông tin tuyển dụng